หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา (โรงเรียนวัดเกาะวังไทร)
โดย : benyapat
อ่าน : 223
จันทร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2564  ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1  นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 1  มอบหมายให้ นายมิน   ประจวบวัน   รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 2 คน  โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและประเมินตามตัวชี้วัด  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

ภาพ