หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงานในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 (โรงเรียนวัดสามควายเผือกและโรงเรียนวัดดอนยายหอม)
โดย : Benyapat
อ่าน : 178
ศุกร์์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนวัดสามควายเผือก+โรงเรียนวัดดอนยายหอม) ในการนี้ นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประเมินฯ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1