หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ศบค.อำเภอเมืองลงพื้นที่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ประเมินความพร้อมก่อนการเปิดเรียนแบบ ON Site
โดย : Benyapat
อ่าน : 233
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.อนุนารถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อนพิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาเปิดเรียน แบบON Site นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประเมินความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม รวมทั้งการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ภาพ