หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับการ Coaching Team
โดย : Benyapat
อ่าน : 141
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับการ Coaching Team เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด   ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) เขตตรวจราชการที่ 3(Cluster) โดยมี นายสมหมาย  เทียนสมใจ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประธานกรรมการ) นายวิทยาเกียรติ เงินดี อดีตผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (กรรมการ)  ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (กรรมการและเลขานุการ) และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.กาญจนบุรี เขต 1(ผู้ช่วยเลขานุการ) เดินทางไปที่ห้องประชุมเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ  นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต2    นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2       นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายประวิช ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผอ.สพม.ราชบุรี ซึ่งทั้ง 9  ท่านจะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง   ผอ.สพท. ระยะเวลา 1 ปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยผอ.สพท. 9 ท่านมีการนำเสนอแนวทางการบริหารงาน และผลงานรูปแบบงานเอกสาร Power Point และVTR ทั้งนี้ ทุกท่านให้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19  ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิด ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด
 
ภาพ