หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนวัดบ้านหลวง
โดย : benyapat
อ่าน : 87
พุธ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 6 เมษายน 2564 นาย มติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรม active learning กับการพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอาคารซิวมัตสุชิตะโรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บํารุง) ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวงจำนวน 10 โรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ ได้มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้


ภาพ