ชื่อ - นามสกุล :นายภาณุวัชร แก้วพงษา
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :