ชื่อ - นามสกุล :นายคณิสร อิสสระกุล
ตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้าระดับช.4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :