ชื่อ - นามสกุล :นายปฐม แจ้งธรรมมา
ตำแหน่ง :ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 0858090506
ที่อยู่ :
Telephone :0858090506
Email :pathom.ch13@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่ในกลุ่ม :