ชื่อ - นามสกุล :นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898029174
Email :sermsook16@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :