ชื่อ - นามสกุล :นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
ตำแหน่ง :พนักงานทำความสะอาด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0624010863
Email :kittiyanut45@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :