ชื่อ - นามสกุล :นายพินิจ พรพนารัตน์
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0891296838
Email :tummanoon.50@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :