ชื่อ - นามสกุล :นางเบญญพัฒน์ สุอมรา
ตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0941536649
Email :Pr.esanpt1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :