ชื่อ - นามสกุล :นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
ตำแหน่ง :ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 0819812816
ที่อยู่ :
Telephone :0819812816
Email :Kritsanee2513@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :