ชื่อ - นามสกุล :นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง :ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 0819814790
ที่อยู่ :
Telephone :0819814790
Email :teeymom@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :