ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
ตำแหน่ง :ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 0813852188
ที่อยู่ :
Telephone :0813852188
Email :Mild2533@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :