ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร เมืองแป้น
ตำแหน่ง :ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 0859145561
ที่อยู่ :
Telephone :0859145561
Email :jewplan@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :