[ pattama0804 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวปัทมา เล็กยินดี
ชื่อเล่น : 
ปัด
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/4/2530
อายุ : 
32
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
pattama17-4@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
158 หมู่ 2
อำเภอ : 
ดอนตูม
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0845031265
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท