[ ณรงค์ฤทธิ์ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณรงค์ฤทธิ์ ด่านน้อย
ชื่อเล่น : 
กอล์ฟ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
20/6/2536
อายุ : 
25
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
narongrit1088@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี