[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก  
หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 1. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว7)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว6)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ มาบรรจุตำแหน่งครู
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 6. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ฯ พ.ศ. 2559
 7. การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
 9. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฎิบัติงาน ประเภททั่วไป
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-ว-9-ปี-2554
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง-การย้าย-การโอนบุคลากรอื่นฯ ปี-60
 12. มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ตามมาตรา 38 ค (2)
 13. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ
 14. การจัดกลุ่มตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น-ว-14-ปี-52
 15. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560
 16. หลักเกณฑ์การปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
 17. หลักเกณฑ์และการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
 18. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
 • การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
 1. หลักเกณฑ์และและวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 63
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุข้าราชการครูผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน บุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุฯ ตำแหน่งครู
 13. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นฯ 
 14. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 15. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
 16. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
 17. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 18. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา
 19. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560
 20. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
 • การพัฒนาบุคลากร   
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 2. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 •  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 1. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการพ.ศ. 2553
 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 3. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2561
 4. การกำหนดจำนวนครั้งและการมาทำงานสาย
 5. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย
 7. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2526
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฯในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว14) 
 • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
 5. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(ว9)
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ว10)
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์(ว11)
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา(ว12)
 11. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว3)

Forbidden

Access Forbidden