[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : ประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ "โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง"
โดย : Benyapat
เข้าชม : 77
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประเมินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา “โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง”
27 พ.ค.2564  นายมติชน  มูลสูตร      ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นการประเมินด้านที่ 1,2 (วินัยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านความรู้ความสามารถ)  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ศิริปิติสานติ์  อำนวยการ.โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง  ให้การต้อนรับและรับการประเมินในครั้งนี้   ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  โดยการสวมหน้าอนามัย    วัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์     เว้นระยะห่าง


ภาพ 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      สพป.นฐ.1 ลงพื้นที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16/มิ.ย./2564
      คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564 16/มิ.ย./2564
      ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 16/มิ.ย./2564
      การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา (โรงเรียนวัดเกาะวังไทร) 14/มิ.ย./2564
      ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่3/2564 11/มิ.ย./2564