[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางวิไล เรียนทัพ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
wilai3711@hotmail.com
เบอร์โทร 0972062495
Click ดูประวัติ
นางเบญญพัฒน์ สุอมรา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Pr.esanpt1@gmail.com
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Ratanaporn801@gmail.com
Click ดูประวัติ
นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า
suchat@esanpt1.go.th
Click ดูประวัติ
นายพินิจ พรพนารัตน์
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
tummanoon.50@hotmail.com
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ จิตนิยม
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
Chamnan@esanpt1.go.th
Click ดูประวัติ
ส.ต.สุริยา นามสะกัน
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 4
namsakan@hotmail.com
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ โตนาค
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
narong@esanpt1.go.th
Click ดูประวัติ
นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
พนักงานทำความสะอาด
kittiyanut45@gmail.com
Click ดูประวัติ
นายคณิสร อิสสระกุล
ช่างไฟฟ้าระดับช.4
Click ดูประวัติ
นายประวิทย์ น้อยทา
พนักงานราชการ (ช่างสี) ช่วยราชการ
Click ดูประวัติ
นายประพันธ์ เสือแป้น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
Forbidden

Access Forbidden