[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศปิดสำนักงานด้วยเหตุพิเศษ (Work From Home) ปฎิบัติงานที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 

1. การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิเงินกู้ธนาคาร
2. การขอใช้ห้องประชุม
3. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
4. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
5. การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด
6. การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ online ในสำนักงาน
7. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
8. การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
9. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
10. การขอหนังสือรับรองสิทธิกู้เงินบำเหน็จตกทอดผู้รับบำนาญ
11 การขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
12 การขอสำเนา ก พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 หรือแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 การขอพระราชทานเพลิงศพ
14 การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
15 การเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
17 การดำเนินการขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18 การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560
19 การดำเนินการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการฯ