[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศปิดสำนักงานด้วยเหตุพิเศษ (Work From Home) ปฎิบัติงานที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่3/2564
โดย : Benyapat
เข้าชม : 192
ศุกร์์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
******************
11 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564  โดย ผอ.เขตได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกโรงเรียนงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site(การเปิดเรียนปกติที่โรงเรียน)  พร้อมทั้งขอให้ผู้บริหาร และครูได้ตระหนักถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษาตัวของนักเรียน   โดยให้คำนึงถึงเป็นอันดับแรก ( Safety First ) นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษา  ฝากเรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ให้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของ สพป.นครปฐม เขต 1 การปลูกฝังการมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์   “ หนึ่งคน  หนึ่งดนตรี  หนึ่งกีฬา หนึ่งอาชีพ ”  ต่อจากนั้น นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ปฏิทินกำหนดการสมัครสอบครูผู้ช่วย  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA    ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ชี้แจ้งรายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้งหมด 5 รูปแบบคือ On site  On line  On air  On demand  On hand โดยให้สถานศึกษาในสังกัด ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมการนำรูปแบบไปใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา  การปฏิบัติตนตามวินัยคุณธรรมจริยธรรมของครู การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการเป็นครู  ต่อจากนั้น ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบการออกประกาศการเปิดเรียนให้ถูกต้องชัดเจน การเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด และเน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย  การรายงานการติดเชื้อโควิด-19ให้เป็นไปตามแบบที่แจ้ง เพื่อจักได้รายงานต่อ สพฐ.ต่อไป ก่อนปิดการประชุม ผอ.เขต ได้ฝากประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการเรียนการสอนในสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 และขอให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังตนเองตามมาตรการการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด ในส่วนวัคซีนป้องกันเชื้อฯ ทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาฉีดให้กับครและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
 
ภาพ  


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      ช่วยเหลือ ....และส่งกำลังใจ 16/ก.ค./2564
      รวมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาคุณวิชชุดา ศรีสุวัฒนานันท์ 13/ก.ค./2564
      การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 12/ก.ค./2564
      สพป.นฐ.1 ทยอยรับรับซีนป้องกันเชื้อโคโรนา 2019 9/ก.ค./2564
      ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณวิชชุดา ศรีสุวัฒนานันท์ 9/ก.ค./2564