[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศปิดสำนักงานด้วยเหตุพิเศษ (Work From Home) ปฎิบัติงานที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก
  


กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1

16 โดย : Benyapat
16/ก.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ช่วยเหลือ ....และส่งกำลังใจ ( 75 / )
    - อ่านต่อ....
13 โดย : Benyapat
13/ก.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รวมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาคุณวิชชุดา ศรีสุวัฒนานันท์ ( 76 / )
    - อ่านต่อ....

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

29 โดย : Benyapat
29/มิ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนฯ : กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ( 101 / )
    - อ่านต่อ....
29 โดย : Benyapat
29/มิ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา ( 98 / )
    - อ่านต่อ....

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
3370 : เผยแพร่หนังสือ "จินตคีตาคณิต"   ไฟล์แนบ(98/0)
มูลนิธิพิณแก้ว
25 มิ.ย. 2564 : 16:52
3369 : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุถัมภ์)   ไฟล์แนบ(101/0)
kriangsak
21 มิ.ย. 2564 : 21:23
3367 : ประกาศคืนหลักประกันสัญญา   ไฟล์แนบ(127/0)
sch083
9 มิ.ย. 2564 : 13:25
3366 : รับสมัครเรียนรู้วิชาดนตรีทางออนไลน์ (ฟรี)  (153/0)
มูลนิธิพิณแก้ว
14 พ.ค. 2564 : 09:32
3365 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ)   ไฟล์แนบ(327/0)
sch083
8 มี.ค. 2564 : 16:14

Facebook สพป.นฐ.1
nites
ครูบ้านนอก
NPT1 Channel

ทำเนียบบุคลากร
นายมติชน มูลสูตร
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 (CEO)
เว็บไซต์กลุ่มงาน
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ

ITA 2564

 • +ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
 • +การบริหารงาน
O10 แผนปฎิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ
O17 E–Service
 • +การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบ ประมาณ รายไตรมาส
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • +การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • +การส่งเสริมความโปรงใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • +การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
 • +มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
# จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553-2563

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก

สารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2555-2563

# วิธีการกรอกข้อมูลนักเรียน ติด G

# คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
# คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร


+

รวม Link Web

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 7/มี.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
202 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
214 คน
สถิติเดือนนี้
9244 คน
สถิติปีนี้
74189 คน
สถิติทั้งหมด
422204 คน
IP ของท่านคือ 18.204.48.64
(Show/hide IP)
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 216 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน