หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ประชุมครู ผ่าน ระบบ Zoom
โดย : benyapat
อ่าน : 346
อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ด้วยความอนุเคราะห์จาก เทศบาลนครนครปฐม นำโดยท่านเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ที่อนุเคราะหเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชิ้อให้กับ สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1