หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ประชุมการสอนซ่อนนักเรียน
โดย : benyapat
อ่าน : 102
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองมูล ผู้ใหญ่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 8 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) ประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนซ่อมให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3


ภาพ