หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย : Benyapat
อ่าน : 318
จันทร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 9 เดือนกันยายน 2562   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ขอขอบพระคุณท่านผอ.ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ศน.ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ ท่านผอ.อธิกานต์ สักคุณา ที่ได้เข้ามาประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม


ภาพ