หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนวัดสามง่าม รับการประเมินฯ ห้องเรียนคุณภาพ
โดย : Benyapat
อ่าน : 131
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) รับการติดตามประเมินห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพครู และด้านคุณภาพนักเรียน

ภาพ