หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ตรวจราชการห้องเรียนคุณภาพ @ ร.ร.บ้านหนองโสน
โดย : Benyapat
อ่าน : 181
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านหนองโสน ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ได้เข้าตรวจราชการ ที่ ร.ร.บ้านหนองโสน ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจห้องเรียนคุณภาพจากกลุ่มกำแพงแสน1ทั้ง3ทีม ได้แก่คณะที่1 ผอ.พยงค์ แก่นสำราญ ประธานกรรมการร่วมกับ ผอ.นงกรานต์ เพชรเสนา คุณครูพิไลพร เตียเพชร์ คณะที่2 ผอ.สุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง ประธานกรรมการ ร่วมกับ ผอ.ดารัลรัตน์ ทับทองกุล คุณครูฐะปะนีย์ ปทุมสินธ์ คณะที่3 ผอ.ณัฐพัชร์ ศรีพันธุ์ลม ประธานกรรมการ และ ผอ.ประยงค์ ไกรงาม คุณครูสุวิมล สมพงศ์นวกิจ .... และได้ให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองโสนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ