หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ประกวดผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : Benyapat
อ่าน : 482
เสาร์์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดประกวดเพือ่รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลการในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติ ในการครองตน ครงคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุุคคลในวิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษา ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี และในปีนี้ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.36 วิทยากรชี้แจงการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการ

ภาพกิจกรรม