หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : รับข้อสอบ NT
โดย : Benyapat
อ่าน : 357
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 กำหนดให้สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ NT การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมิณ คุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 - ป.6 โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ * การอ่านออกเขียนได้ * การคิดคำนวณ * ความสามารถด้านเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) จัดสอบวันที่ 6 มีนาคม 2562 นับว่าเป็นการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต เพื่อยกระดับด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษา
ภาพ