หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : Open House โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
โดย : Benyapat
อ่าน : 216
จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ขอขอบคุณ คุณบุญญาเกียรติ เนตรจรัสแสง ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย และขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่าน และท่านผู้ปกครองที่ได้ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

FB โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย