หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ผอ.ใหม่เข้ารับนโยบายจาก​ ท่าน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
โดย : Benyapat
อ่าน : 358
ศุกร์์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายในการบริหารโรงเรียนในโอกาสปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาทีได้รับแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1จำนวน 28 ราย โดย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบนโยบายในการบริหารสถานศึกษา อาทิ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ เวรยามในสถานศึกษา การนำ DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารอัตรากำลัง การบริการงานการเงิน การแต่งกาย ฯลฯ พร้อมนี้นายดุสิต หังเสวก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มาแนะนำการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และแนะนำภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สพป.นครปฐม เขต 1

ภาพ