หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
โดย : Benyapat
อ่าน : 256
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

28 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านศน.พัตรา เมฆประยูร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. เขต 1ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา การดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ การดำเนินงานแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การจัด PLC ในสถานศึกษาและการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน โดยมี รองผอ.ศราวดี ม่วงสด นำทีมหัวหน้างานนโยบายต่างๆ จัดเตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัด นำเสนอและให้การต้อนรับ

ภาพจา่ก FB โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน