หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรม TEPE.Online
โดย : Benyapat
อ่าน : 255
เสาร์์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดอบรมครู TEPE Online ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างศัยกภาพที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตำแหน่งและวิทยฐานะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการพัฒนาในทุกสถานที่ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของตนเองและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

ดูภาพเพิ่มเติมตาม ลิงค์