หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : วันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
โดย : benyapat
อ่าน : 303
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

30 พ.ย.2561 นายดูสิต  หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมพิธีสักการะและถวายพวงมาลา ณ บริเวณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย ที่บ้านยาง ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  .....
วันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี  พระวรราชชายาตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่สิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา  ขณะมีพระชันษา 73 ปี ตั้งขึ้นเพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี โดยในวันก็จะจัดพิธีสักการะ และถวายพวงมาลา ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมพิธีเป็นประจำทุกปี พร้อมนี้ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ในอำเภอกำแพงแสน