หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ประชุม แบ่งสายการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ จังหวัดนครปฐม
โดย : Benyapat
อ่าน : 562
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

นายสุนัย  ทองนวล  ผอ.โรงเรียนวัดธรรมศาลา ได้รับมอบหมาขจาก  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานระชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ จังหวัดนครปฐม  ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม รวมทั้งพัฒนาความสามารถสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โดยดำเนินการจัดการแข่งขันแยกเป็น ในแต่ระดับ  มีกิจกรรมการแข่งขัน  7 ชนิด   ดำเนินการเปิดการแข่งขันวันที่  21 พฤศจิกายน 2561 ภู1 โดยให้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขัน มีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน   7  ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง บาสเก็ตบอลชาย – หญิง เซปักตะกร้อชาย – หญิง คีตะมวยไทย และฟุตซอลชาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ “สพฐ.เกมส์” ต่อไป


ภาพ