หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ชาว สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมใจถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี
โดย : Benyapat
อ่าน : 421
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 26 ก.ค.61 สพป.นครปฐม เขต 1  นำโดย นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน ในสังกัด ร่วมแสดงพลังพร้อมกัน ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณพลังแห่งความภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป ขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป” โดยผู้บริหาร  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร
เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.เขต 1  ภาพ/ข่าว/พิมพ์