ชื่อ - นามสกุล :นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0819814790
Email :teeymom@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :