ชื่อ - นามสกุล :นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :0965619691
Email :khawtung01@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :