ชื่อ - นามสกุล :นายดุสิต หังเสวก
ตำแหน่ง :ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่ :
Telephone :0896771458
Email :dusit.hungsawek@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :