ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 (CEO)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0879748486
Email :pitoon2500@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :