ชื่อ - นามสกุล :นางกษมา ป้องกัน
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 (CEO)
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 0-3424-3461
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :