[ wkws ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวธิดารัตน์ ลี้ไพบูลย์
ชื่อเล่น : 
ุอุ๋ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
14/10/2529
อายุ : 
30
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
sch052@esanpt1.go.th  
ที่อยู่ : 
97 หมู่ 3 ตำบลถนนขาด
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73000
เบอร์โทรศัพท์ : 
034-243142
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท