[ phanuwat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายภาณุวัชร แก้วพงษา
ชื่อเล่น : 
เด่น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
4/3/2504
อายุ : 
58
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
denchaikaew@gmail.com  
ที่อยู่ : 
170/1
อำเภอ : 
ดอนตูม
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73150
เบอร์โทรศัพท์ : 
034381119
สถานที่ทำงาน : 
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
การศึกษา : 
ปริญญาโท