[ manoon ]
ชื่อ-นามสกุล : 
มนูญ เหล่าปาสี
ชื่อเล่น : 
ครูมนูญ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/7/2512
อายุ : 
50
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
manoonlao@gmail.com  
ที่อยู่ : 
32 หมู่ 13
อำเภอ : 
ดอนตูม
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0991963525
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี