[ nonglak ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวนงลักษณ์ ใจซื่อ
ชื่อเล่น : 
สาว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/3/2530
อายุ : 
32
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
saow.kim@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
โรงเรียนวัดสระสี่มุม หมู่ 1 ตำบลสระพัฒนา
อำเภอ : 
กำแพงแสน
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73180
เบอร์โทรศัพท์ : 
0904428863
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี