[ ratbamrung ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุวิทย์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
ชื่อเล่น : 
KIM
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/4/2518
อายุ : 
43
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ratbamrungwitaya@gmail.com  
ที่อยู่ : 
123หมู่ 5 ต.สามง่าม
อำเภอ : 
ดอนตูม
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73150
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี