[ sch104 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
มินตรา สระทองอุ่น
ชื่อเล่น : 
ฝน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/6/2530
อายุ : 
31
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
jobwatrad@gmail.com  
ที่อยู่ : 
โรงเรียนบ้านสามัคคี
อำเภอ : 
กำแพงแสน
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73180
เบอร์โทรศัพท์ : 
944965731
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------