[ banrangmadua ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อิชยา ปิ่นกมุภีร์
ชื่อเล่น : 
เตย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/5/2530
อายุ : 
31
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
blueclub_enjoy@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
134
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0632641914
สถานที่ทำงาน : 
อื่นๆ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี