[ sch130 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พนิดา ปฐมพรวิวัฒน์
ชื่อเล่น : 
หยิน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/4/2509
อายุ : 
51
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
hooyin001@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ึึ77/9
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0899136867
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาโท